Meny
referenser
Allt | Förskolor | Skolor | Vårdlokaler | Kontor
Våra förskolor är härliga att leka och vistas i. De är ritade och utrustade med barnens och personalens välbefinnande i centrum. Våra förskolor är lätta att anpassa om behovet av utrymme förändras, exempelvis när barngrupperna minskar eller ökar. Väggarna mellan grupprummen är flyttbara, dvs. rummen är alltid precis lagom stora. Redan i planeringsstadiet av förskolan samarbetar vi med dig som kund.
Våra skolor är byggda för att både eleverna och personalen ska må bra och trivas i dem. Klassrummen är anpassade för att vara optimala klassrum med ljusinsläpp, takhöjd och yta. Våra lokaler erbjuder en miljö som är trevlig att vara i, både på lektioner, raster och under personal- och föräldramöten. Det finns flera olika planlösningar som ger nästan helt fria händer för planeraren och kunden att tillsammans ta fram en skola efter önskemål. Väggarna mellan klassrum kan vara flyttbara så att rummen alltid har optimal storlek. Din hyrbyggnad kan anslutas till redan befintliga byggnader eller placeras i närheten av dem.
Vid planering av våra vårdlokaler tas alltid hänsyn till kundernas specialkrav. Därför passar de också för serviceboenden där personal behövs dygnet runt. Det är viktigt med tillgänglighet och dusch- och sanitetsutrymmenas funktionalitet, men vi kompromissar inte heller med boendets trygghet och hemtrevnad. Vid behov kan våra byggnader utrustas med vårdapparatur och säkerhetssystem.
Det är för många branscher utmärkande att behovet av kontorsutrymme skiftar allteftersom konjunkturer växlar, projekt fortskrider eller någonting överraskande inträffar. Våra mångfunktionella kontor erbjuder en snabb och flexibel lösning för både växlande och permanenta lokalbehov. Våra kontor kan innehålla arbets-, sammanträdes- och grupprum såväl som personalutrymmen och kök, för att täcka alla era behov.

 
© PARMACO

Månskärsvägen 10B, 5tr 14175 Kungens Kurva Sverige tel. +46 8 235 455
Begär en offert ›