Att hyra ett daghem är en trygg och ekonomisk lösning

I daghemsbyggnaden Blomman har vi tagit hänsyn till både barnens och barndagvårdarnas behov. Byggnaden uppfyller till alla delar de funktionella kraven för ett modernt hyresdaghem och alla bestämmelser för permanent byggande. Inte ens vad gäller arkitekturen förlorar Blomman mot permanenta byggnader – byggnaden har ett vackert sadeltak, vilket man inte är van att se hos traditionella flyttbara baracker och paviljonger.

I daghemmet Blomman finns alltid, oberoende av byggnadens storlek, ett modernt utdelningskök, som kan byggas om till ett tillagningskök. Dessutom finns det kontor, paus- och sociala utrymmen för personalen. I alla daghemsavdelningar, vilka planeras enligt det antal hyresgästen önskar, finns ett vilo- och lekrum, allrum, wc- och tvättutrymmen samt egen ingång via en rymlig groventré. Alla rum har dimensionerats för 22 barn.

Daghemmet Blomman kan anslutas till redan existerande byggnader eller placeras i närheten av dessa. Efter behov kan lokalerna eller delar av dem i ett senare skede flyttas till en helt ny plats.

”Vi har planerat daghemmet Blomman utifrån våra erfarenheter så, att det i byggnaden finns alla de lokaler dagvården behöver och att de fungerar utmärkt. Tack vare välplanerade typlokaler kan vi snabbt reagera på kommunernas varierande behov.”

– Jari Palonen, planeringschef, Parmaco

daghemsbuggnade-blomman-pohja