Med dessa exempel kan du bekanta dig med kostnadskalkylatorn och fråga våra experter >>

  inspira-animaatio

Mata in era utgångsdata och förutsättningar. Det finns tre olika lokaltyper att välja mellan (skola, förskola och annat).

Ange tiden du tror att ni behöver er byggnad och beräknad utveckling av lokalbehov. Kostnaden visas för hela perioden.

Resultaten visar en jämförelse mellan kostnader för en dynamisk byggnad från oss och en permanent lösning, under den tidsperiod du valt.

Fråga våra experter