Meny
aktuellt

Finska dynamiska byggnader löser akuta lokalbehov i Sverige

Finska Parmaco utvidgar nu sin verksamhet och lanserar temporära byggnader på den svenska marknaden. Tack vare flexibilitet och minskad finansiell risk får offentlig sektor nu möjlighet att lösa akuta lokalbehov med mycket kort varsel. Framför allt är det lokalbehov inom förskola, skola, studentbostäder och flyktingboenden som snabbt kan åtgärdas: ”Vi skapar dynamiska byggnader, som enkelt kan anpassas efter samhällets akuta och framtida behov och som är inflyttningsbara inom tre månader”, säger Parmacos Sverigechef Thomas Jansson.

Lokal- och bostadsbehoven är omfattande i Sverige idag. Då det gäller skolor växer antalet grundskoleelever som kommunerna måste hantera stadigt. Utbildnings-förvaltningen räknar med en fortsatt platsbrist i både kommunala och fristående skolor under 2016 och 2017. Istället för att bygga permanenta byggnader som kräver flera år av planering och finansiella beslut, kan kommunerna hyra Parmacos behovsanpassade byggnader. Dessa dynamiska byggnader uppfyller de krav som ställs på permanenta byggnader.

Parmaco utvidgar nu sin verksamhet till den svenska marknaden och lanserar byggnader som kan ändras i tid och rum, dvs dynamiska, och som löser akuta lokalbehov när och var de uppkommer, såsom till exempel när den demografiska utvecklingen förändras och barnkullarna vissa år är stora eller när en skola råkat ut för eldsvåda eller vattenskada. Den första Parmaco-byggnaden i Sverige stod klar i augusti i år, på Alsike skola i Knivsta:

– Knivsta kommun växer så det knakar och nu inför höstterminen stod kommunens skola inför ett akut platsbehov. I slutet av juni inleddes planeringen tillsammans med Parmaco och i början av augusti var byggnaden inflyttningsbar och nu pågår undervisningen för fullt. Både elever, lärare och föräldrar upplever den tillfälliga byggnaden som en permanent byggnad. Personligen tycker jag att denna byggnad har en helt annan kvalitetsnivå än de provisoriska byggnader jag är van vid. Baracker och paviljonger ser mer provisoriska ut på ett helt annat sätt. Den här kan lätt stå i 20-30 år utan att skämmas för sig, säger Tomas Lindgren, projektchef Kommunfastigheter i Knivsta och berättar att byggnaden har god ljudmiljö, är bevisligen välisolerad, har stadiga, varma golv, fina fönster och dörrpartier och en harmonisk miljö.

– Kommunerna, som ju förser samhället med fastigheter, är våra största kunder och Parmacos byggnader uppfyller alla krav för en bra och gynnsam skolmiljö. De är både energisnåla och miljövänliga, vilket är mycket efterfrågade egenskaper hos temporära byggnader idag. Vi ser fram emot att omsätta vår gedigna erfarenhet från våra kunder i Finland på den svenska marknaden, säger Ossi Alastalo, VD på Parmaco.

Solida, arkitektritade byggnader

Parmaco designar och konstruerar byggnader i gediget trä som smälter in i den omgivande miljön och de är tillverkade för att kunna hålla i upp till trettio år. Byggnaderna uppfyller samma höga krav som i dag finns på permanenta hus, såsom krav inom isolering, ventilation, värme, säkerhet och miljö. Arkitekturen är viktig för att byggnaden ska kunna anpassas till omgivningen och därför har Parmaco ett internationellt team av forskare och arkitekter från arkitekturskolan vid Tammerfors tekniska universitet som samarbetspartner.

Snabb installation och riskfri hyreslösning

Planering och finansiering är vanliga flaskhalsar vid akuta lokalbehov och när behovet är identifierat tar det ofta många år innan den färdiga lokalen står på plats. För Parmaco är installationstiden cirka tre månader.

Behovet av lokaler är oftast föränderligt över tid och när perspektiven är korta är det mindre risk att hyra än att äga. Med Parmacos hyreskontrakt påverkas inte kommunens ekonomiska balansräkning och skuldsättningsgraden ökar inte. Kommunen tar inga ränterisker och behöver inte vara orolig för prisändringar.

Parmaco vägleder kunderna igenom hela processen från analys och första arkitektkontakten till tillverkning och etablering och senare avetablering när uthyrningsperioden är till ända. När behovet inte finns längre, sörjer Parmaco för att byggnaden flyttas bort enligt överenskommelsen.

 

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Jansson, Sverigechef Parmaco: 072-560 54 55, thomas.jansson@parmaco.se

Tomas Lindgren, Projektchef Kommunfastigheter i Knivsta AB, 018-347069, tomas.lindgren@knivsta.se

22.12.2017 - 2017 – Ett hektiskt och givande år
19.12.2017 - Parmaco bygger designgrupp – söker nu byggingenjörer
14.12.2017 - För lite fokus på skolans utmaningar på Kvalitetsmässan
21.11.2017 - Trevåningsskolor som hyrlösning när platsen inte räcker till
8.11.2017 - Skolbyggnad för skiftande behov – se filmen om Lilla Mossebergsskolan i Göteborg
7.11.2017 - Snart är det dags för Kvalitetsmässan!
12.10.2017 - Om framtidens skola i nästa nummer av Lokaler
15.9.2017 - Ny klimatsmart skola på plats vid Guldhedsskolan
13.9.2017 - Ny höst, nya samarbeten – spännande forskning att se fram emot!
11.9.2017 - Se vårt seminarium från Almedalen 2017: Äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler
25.8.2017 - Växande behov för en växande stad
7.7.2017 - Intressanta samtal i Almedalen
29.6.2017 - Vi ses snart i Almedalen!
20.6.2017 - Äga eller hyra? Välkomna till vårt seminarium i Almedalen
19.6.2017 - Haninge kommun hyr tillfällig skola av parmaco medan gamla skolan rustas upp
7.6.2017 - Strategisk lokalplanering är mer än befolkningsprognos
1.6.2017 - Lokaler nr 3 har publicerats: Stark tillväxt ger nya möjligheter
2.5.2017 - Så här kommer en tillfällig skola till
- Ny fullskalig skola på ett halvår mitt i Eskilstuna
7.3.2017 - Så löser vi den akuta platsbristen på Hultsfreds skolor
6.3.2017 - Parmaco levererar en dynamisk högstadieskola till Eskilstuna – med innergård
2.2.2017 - Framtidstro på Upphandlingsdagarna trots många och stora utmaningar