Meny
aktuellt

Lokaler 2/2016 huvudtemat: Dynamiska byggnader och kommunala ekonomin

Läs Lokaler nr 2

lokaler-cover

AGERA KORTSIKTIGT, SKAPA HÅLLBARHET PÅ LÅNG SIKT

”Flexibilitet är viktigare än någonsin”. Jag skulle kunna sagt det själv, men nu är det taget direkt från intervjun med Hans Lind (sid. 10), professor i fastighetsekonomi och doktor i nationalekonomi. Flexibilitet behövs nämligen för att möta behoven i kommunerna. Både Sverige och Finland står inför nya utmaningar.

I Göteborg och på Öland behövde man snabbt skollokaler för att kunna erbjuda alla nyanlända elever en skolplats (sid. 6 & 16) och i Vanda stad i Finland prövar man en helt ny och anpassningsbar lokalstrategi (sid. 14) för att följa den nya läroplanen.

Men hur länge varar en elevtillströmning? Och hur skapar man samtidigt kreativa rum för inlärning? I den takt skolorna utvecklas, behöver även skollokalerna utvecklas. Det handlar inte om att skapa nytt från grunden, utan om att komplettera det man redan har för att skapa en hållbar och långsiktig lösning på utmaningarna. Vi måste följa efter och själva anpassa oss till de behov som dyker upp. Men också att kunna skapa ett närmare samarbete mellan bransch och kommuner för att hitta de rätta lösningarna.

Och vi är något på spåren. KTHs nya kalkylverktyg och Tammerfors nya forskningsprojekt (sid. 18 ) gällande nyttjandemöjligheterna och kommunala ekonomin, hjälper till att bryta ny mark. Dessa ger kommunerna verktyg för hur man kan lägga upp den mest hållbara och ekonomiska lokalstrategin, genom att väga permanenta och flexibla parametrar mot varandra.

Det är vad vi fokuserar på i detta nummer. Att ge en bild där snabba lösningar även är långsiktiga lösningar. När det är rätt med en hyresmodell. Och att dessa ”snabba” lösningar kommer med sadeltak, tyststängande dörrar och är moderna lokaler för pedagogik och lärande. Jag önskar er en trevlig läsning.

Thomas Jansson
Country Manager i Sverige

 

22.12.2017 - 2017 – Ett hektiskt och givande år
19.12.2017 - Parmaco bygger designgrupp – söker nu byggingenjörer
14.12.2017 - För lite fokus på skolans utmaningar på Kvalitetsmässan
21.11.2017 - Trevåningsskolor som hyrlösning när platsen inte räcker till
8.11.2017 - Skolbyggnad för skiftande behov – se filmen om Lilla Mossebergsskolan i Göteborg
7.11.2017 - Snart är det dags för Kvalitetsmässan!
12.10.2017 - Om framtidens skola i nästa nummer av Lokaler
15.9.2017 - Ny klimatsmart skola på plats vid Guldhedsskolan
13.9.2017 - Ny höst, nya samarbeten – spännande forskning att se fram emot!
11.9.2017 - Se vårt seminarium från Almedalen 2017: Äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler
25.8.2017 - Växande behov för en växande stad
7.7.2017 - Intressanta samtal i Almedalen
29.6.2017 - Vi ses snart i Almedalen!
20.6.2017 - Äga eller hyra? Välkomna till vårt seminarium i Almedalen
19.6.2017 - Haninge kommun hyr tillfällig skola av parmaco medan gamla skolan rustas upp
7.6.2017 - Strategisk lokalplanering är mer än befolkningsprognos
1.6.2017 - Lokaler nr 3 har publicerats: Stark tillväxt ger nya möjligheter
2.5.2017 - Så här kommer en tillfällig skola till
- Ny fullskalig skola på ett halvår mitt i Eskilstuna
7.3.2017 - Så löser vi den akuta platsbristen på Hultsfreds skolor
6.3.2017 - Parmaco levererar en dynamisk högstadieskola till Eskilstuna – med innergård
2.2.2017 - Framtidstro på Upphandlingsdagarna trots många och stora utmaningar