Meny
aktuellt

Lokaler nr 3 har publicerats: Stark tillväxt ger nya möjligheter

KOMMUNERNAS LÅNESKULD LYFTER FRÅGAN OM ATT ÄGA ELLER HYRA VERKSAMHETSLOKALER

Det är svårt att hinna producera skolor och den största utmaningen för kommunen är att kunna matcha behov med lokalkapacitet. Inte minst innebär det en ekonomisk utmaning för kommunerna som ofta har hög låneskuld. Enligt Kommuninvests senaste rapport ökade kommunsektorns låneskuld med cirka 50 miljarder kronor. Det är den största ökningen någonsin. Just det problemet föranledde Veli Kronqvist, med 40 års erfarenhet av att vara ekonomichef på offentliga och privata
bolag, att ta fram en beräkningsmodell om investeringseffekter. Hans modell simulerar och jämför de effekter som kommunens främsta investeringar har på kommunekonomins centrala nyckeltal
(sid 17).

Hur ska kommunerna ha råd med de nya, dyra byggnaderna? Hur kan kommunerna tänka mer långsiktigt och väva in skiftande behov under en längre tidsperiod? Detta är väsentliga och aktuella frågor som kommer att diskuteras och debatteras under vårt seminarium i Almedalen (sid 19). Jag ser fram emot att träffa er där!

VI håller för fullt på att bli mer aktiva i sociala medier, så följ oss gärna på Twitter: @Parmaco_AB och på LinkedIn: Parmaco Sverige. Väl mött även där!

> Lokaler 3. Läs här!