Meny
aktuellt

Ny fullskalig skola på ett halvår mitt i Eskilstuna

Nytillträdd rektor inför ny pedagogik och arbetssätt

Lagom till höstens skolstart kommer nya Fristadsskolan vara på plats mitt i Eskilstuna. Med ny rektor och personal kommer skolans 150 högstadieelever få ta del av ny pedagogik och ett nytt arbetssätt.  Skolan kommer rymma fem olika klasser det första året, för att redan till nästa år utökas till tre parallellklasser av årskurs 7–9 med totalt 270 elever. Den tillfälliga skolan rymmer både matsal, skolsköterska mottagning, laboratorier och ateljésalar för kreativt skapande.

Liksom många andra svenska kommuner ställdes Eskilstuna kommun och skolledningen inför stora utmaningar med den omfattande tillströmningen av nyanlända förra hösten. För Eskilstuna kommun gällde det framför allt högstadiet och gymnasiet där det snabbt blev ont om plats. Kommunen hade redan långsiktiga byggplaner för en ny högstadieskola, men nu blev behovet akut.

–  Från september 2015 till mars 2016 kom det 823 nyanlända mellan 13 och 19 år till vår kommun. Detta i kombination med redan befintlig elevtillväxt och förändrade upptagningsområden i kommunen gjorde att vi behövde en modullösning för att kunna få plats med alla. Vi ville ha en snabb lösning utan att rucka på våra kvalitetskrav. Den sammanhängande lösningen gör att det känns som om man går in i en helt vanlig skola, säger Marie Wallin, fastighetsplanerare på Eskilstuna kommun.

3D ritning av hur nya Fristadsskolan kommer att se ut. Modulerna kommer första veckan i maj och skolan blir inflyttningsbar i början av augusti 2017. Bild: Skyhill/Parmaco

Den nytillträdda rektorn Lisa Edholm var projektledare under hela uppbyggnadsprocessen vilket innebar att hon kunde påverka hur skolan utformades. Detta är också något som Parmaco uppmuntrar eftersom slutresultatet blir bäst och mest funktionellt då.

– Jag hade en tydlig bild av hur jag ville ha det och det var skönt att kunna få vara med och påverka på detaljnivå och under processens gång. Jag vill att skolbyggnaden ska vara anpassad efter hur jag vill utveckla undervisningen. Huset ska inte bestämma undervisningen utan det är undervisningen som ska styra hur byggnaden utformas, säger Lisa Edholm.

Som exempel nämner Lisa att slöjdsalarna och bildsalen är inhysta bredvid varandra med öppen planlösning, som en ateljé. Detta för att öka kreativiteten och att eleverna ska inspirera varandra.

Ny pedagogik ska göra läraryrket mer attraktivt                                                                                               

Med den nya skolan kommer tio nyanställda pedagoger och två mentorer. Mentorerna ska enbart ägna sig åt mentorstid och utvecklingsplaner, medan pedagogerna till fullo kan fokusera på själva lärarrollen utan att också behöva vara den traditionella klassföreståndaren.

– Läraryrket behöver renodlas för att göra det mer attraktivt och för att skapa mer effektiva klassrum. Lärarrollen kräver ett teamarbete och vi behöver öka förutsättningarna för gemensamma samtal och planering. Jag kommer därför att utveckla teamarbetet lärare emellan. Mina tre ledord är kunskaper, digitalisering och internationellt. Dessa tre fokusområden kommer prägla vår nya skola, säger Lisa Edholm.

Eftersom skolan ligger mitt i Eskilstuna var det avgörande för valet av skola att det var en familjär och sammanhållen skola. Den nya skolan har fyra byggnadskroppar som hänger ihop och med en innergård i mitten, vilket ger en stor trygghetskänsla. De omslutande skolbyggnaderna har full insyn till innergården och skolan utgör en egen enhet från den närliggande gymnasieskolan.

– Såvitt vi vet finns det ännu inga flyttbara hyreslokaler med motsvarande utformning. Det är härligt att få vara en pionjär inom kvalitet och arkitektur för anpassningsbara hyreslokaler. Vi designar alltid våra byggnader utifrån skolans behov och förutsättningar. För oss är det viktigt att det blir en funktionell skola och inte en färdigproducerad lokal, säger Parmacos Sverigechef Thomas Jansson.

Fristadskolans högstadieskola har en yta på 2 630 m2 i två plan och rymmer max 270 elever. Byggnaden omfattar alla skolutrymmen, från matsal och sköterska expedition till specialämnessalar och ateljéer. Skolan kommer ha nio klassrum, flera grupprum och café samt en innergård, vilket gör den unik.  Första året beräknas det bli 150 elever i årskurs 7 och 8, fördelat på tre klasser i årskurs 7 och två eller tre klasser i årskurs 8. Skolan är under uppbyggnad för att stå färdig till höstterminen 2017. Skolan kommer att vara placerad i anslutning till S:t Eskils gymnasium och hyrs under minst fem år.

För mer information, kontakta:
Marie Wallin, Fastighetsplanerare Eskilstuna kommun: 0700–862 874, marie.wallin@eskilstuna.se
Lisa Edholm, nytillträdd Rektor Fristadsskolan: 073-9508837, lisa.edholm@eskilstuna.se
Thomas Jansson, Sverigechef Parmaco: 072-560 54 55, thomas.jansson@parmaco.se