Meny
aktuellt

Ny investeringskalkylator kan säkra kommunernas budgetar

Under juni månad är det många kommuner som sätter sina budgetar för det kommande året. Flertalet kommuner står inför stora demografiska och ekonomiska utmaningar, inte minst inom förskole- och skolverksamheten. Enligt nya siffror från SKL gick var fjärde svensk kommun med underskott 2018, samtidigt som det är omfattande investeringar som behöver göras. Fram till 2026 behövs det över 1 000 nya skolor och förskolor. Vissa kommuner har ständig tillväxt medan andra har mer skiftande befolkningsmängd som det är svårt att prognostisera och planera för. Nu har Parmaco låtit ta fram en investeringskalkylator som ska underlätta för kommunerna när beslut ska tas om nya skolor genom att ge en överblick av de ekonomiska konsekvenserna vid olika val.

Denna kalkylator är en uppgradering av den modell som Hans Lind med kollegor på KTH tog fram för Parmacos räkning för ett par år sedan. Nu har Parmaco i samarbete med Sitemakr utvecklat den vidare och bland annat gjort den mer lättillgänglig som en webbapplikation så att fastighetsstrateger på kommunen enkelt kan logga in och skapa scenarios efter de förutsättningar som finns inom just den kommunen.

– När vi tog fram detta verktyg var syftet att kunna bistå kommunerna med en modell för att göra jämförande investeringsbedömningar inför framtida lokalbehov och därmed få tydligare och bättre beslutsunderlag. Verktyget ger en framtida bild av kommunens kassaflöde respektive resultat över tid och baserat på vilket investeringsval man gör, säger Fredrik Wassermeyer på webbutvecklingsföretaget Sitemakr.

Investeringskalkylatorn blir ett hjälpmedel för en kommun eller kommunalt bolag att med vissa fastighetsekonomiska antaganden och förutsättningar upprätta en komparativ kostnadsanalys mellan att investera i en permanent byggnad eller att hyra en tillfällig och anpassningsbar byggnad, kopplat till behovsförändring och nyttjandegrad. Med verktyget får kommunen eller bolaget en relevant resultat- och kostnadsbedömning över tid som en del av ett beslutsunderlag för kommande investeringar av skolor och förskolor. Kommunen får även ett bättre underlag till sitt förberedande budgetarbete, som i slutändan bidrar till en bättre upphandling genom att visa på det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kopplat till byggnadens livscykel.

– När jag och mina kollegor är ute i kommunerna och träffar våra kunder märker vi att många står inför avvägningen om man ska bygga skolorna själva eller om de ska hyra och man undrar vad som är mest kostnadseffektivt. Då kan detta kalkyleringsverktyg hjälpa genom att de olika förutsättningarna tydliggörs och en klar kostnadskalkyl visar på det bästa alternativet utifrån just den kommunens situation och förutsättningar, säger Eric Sjöö, regionchef på Parmaco.

Till hösten väntas en ytterligare uppgradering av verktyget vara klart, vilket kommer möjliggöra för kommunerna att bättre prognosticera hur de kommande elevkullarna kommer att se ut. Detta för att på bästa sätt kunna anpassa skolbyggnaderna efter det behov som finns nu och framför allt framgent.

Ny investeringskalkylator kan säkra kommunernas budgetar
Investeringskalkylatorn framtagen av Sitemakr på uppdrag av Parmaco.

Om Sitemakr

Sitemakr är ett ungt webbutvecklingsföretag, specialiserat på att ta fram digitala verktyg till stöd för förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet inom den offentliga sektorn.

Om Parmaco

Parmaco är ett finskt bolag som har över 60 års erfarenhet av att hyra ut arkitektritade anpassningsbara skolor till kommuner. Skolorna designas och byggs efter varje kommuns specifika behov och användas precis så länge som kommunen har behov av den. Ytan kan regleras över tid efter behov.

För mer information, kontakta:

Fredrik Wassermeyer, Utvecklare på Sitemakr: fredrik.wassermeyer@sitemakr.se

Eric Sjöö, Regionchef och BID Manager på Parmaco: mobil 0727–345 455, eric.sjoo@parmaco.se

22.12.2017 - 2017 – Ett hektiskt och givande år
19.12.2017 - Parmaco bygger designgrupp – söker nu byggingenjörer
14.12.2017 - För lite fokus på skolans utmaningar på Kvalitetsmässan
21.11.2017 - Trevåningsskolor som hyrlösning när platsen inte räcker till
8.11.2017 - Skolbyggnad för skiftande behov – se filmen om Lilla Mossebergsskolan i Göteborg
7.11.2017 - Snart är det dags för Kvalitetsmässan!
12.10.2017 - Om framtidens skola i nästa nummer av Lokaler
15.9.2017 - Ny klimatsmart skola på plats vid Guldhedsskolan
13.9.2017 - Ny höst, nya samarbeten – spännande forskning att se fram emot!
11.9.2017 - Se vårt seminarium från Almedalen 2017: Äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler
25.8.2017 - Växande behov för en växande stad
7.7.2017 - Intressanta samtal i Almedalen
29.6.2017 - Vi ses snart i Almedalen!
20.6.2017 - Äga eller hyra? Välkomna till vårt seminarium i Almedalen
19.6.2017 - Haninge kommun hyr tillfällig skola av parmaco medan gamla skolan rustas upp
7.6.2017 - Strategisk lokalplanering är mer än befolkningsprognos
1.6.2017 - Lokaler nr 3 har publicerats: Stark tillväxt ger nya möjligheter
2.5.2017 - Så här kommer en tillfällig skola till
- Ny fullskalig skola på ett halvår mitt i Eskilstuna
7.3.2017 - Så löser vi den akuta platsbristen på Hultsfreds skolor
6.3.2017 - Parmaco levererar en dynamisk högstadieskola till Eskilstuna – med innergård
2.2.2017 - Framtidstro på Upphandlingsdagarna trots många och stora utmaningar