Meny
aktuellt

Nytt kalkyleringsverktyg stöttar offentlig sektor under den akuta fastighetsbristen

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar att lösa alla de lokalbehov som man tampas med. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), har därför tillsammans med sina kollegor Anders Hellström och Lena Borg tagit fram ett kalkyleringsverktyg som ska förenkla processen för beslutsfattare i kommuner och landsting. Med verktyget kan kommunerna göra oberoende och jämförande analyser om de olika alternativen.

– Då nya fastigheter och lokaler alltid omfattar stora belopp och är en betydande investering för kommunerna så är det extra viktigt att göra rättvisande jämförelser och kunna göra en relevant riskanalys med olika alternativ. En övergripande fråga är om man ska bygga nytt och äga fastigheten eller om man hyr under en begränsad tid, säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

För att få ett oberoende och rättvisande beslutsunderlag har forskarna särskilt tagit hänsyn till att skapa en genomtänkt struktur för att göra de olika alternativen som matas in i verktyget jämförbara. Verktyget har tagits fram på uppdrag av Parmaco. Företaget har inte varit involverat i utvecklingen av verktyget. 

– Att det är Hans Lind som tillsammans med sina kollegor på KTH utvecklat och tagit fram detta kalkyleringsverktyg betyder mycket. Hans Lind är en institution då det gäller fastighetsekonomi i Sverige, en av de mest kunniga vi har inom området, säger Thomas Jansson, Sverigechef på Parmaco.

Om kalkyleringsverktyget

Indatan som man matar verktyget med består av tre olika kategorier: Allmänna förutsättningar såsom kalkyleringsperiod, inflationstakt, energikostnad och antal personer som väntas använda lokalen. Med Ägaralternativet matar man in fakta om storlek på byggnaden, kostnader för att bygga och underhålla samt restvärde, och för hyresalternativet är de relevanta faktorerna hyresutveckling, förändring av yta samt etablerings- och avvecklingskostnader. 

Verktyget tar fram resultat som går att jämföra och utvärdera, som tex nuvärde och annuitet (årskostnad), antingen totalt eller per kvadratmeter eller per brukarea.

I anslutning till Kommek-mässan i Malmö den 17 augusti i år kommer verktyget att lanseras och presenteras av Hans Lind i en workshop för tjänstemän och beslutsfattare inom offentlig sektor. 

Arkitektritade temporära byggnader ett relevant alternativ 

De kommunala lokal- och bostadsbehoven är omfattande i Sverige idag och fortsätter att öka på grund av de snabba förändringar som sker idag med ökad urbanisering, allmänna förflyttningar i samhället och ett drastiskt ökat antal nyanlända. 

– Vi får många samtal från offentlig sektor som har utrymmesbrist både då det gäller skolverksamhet och annan verksamhet som kräver specifika lokaler. Ett behov som dessutom ökar hela tiden. Eftersom våra byggnader håller hög kvalitet och är inflyttningsbara inom tre månader är denna möjlighet ett populärt alternativ, säger Parmacos Sverigechef Thomas Jansson. 

Som alternativ till att bygga permanenta byggnader som kräver flera år av planering och finansiella beslut, kan kommunerna hyra Parmacos behovsanpassade byggnader.

För ytterligare information, kontakta: 

Hans Lind, Professor i fastighetsekonomi vid KTH, Tel: 070-5776859, Hans.lind@abe.kth.se

Thomas Jansson, Sverigechef Parmaco: Tel: 072-560 54 55, thomas.jansson@parmaco.se

22.12.2017 - 2017 – Ett hektiskt och givande år
19.12.2017 - Parmaco bygger designgrupp – söker nu byggingenjörer
14.12.2017 - För lite fokus på skolans utmaningar på Kvalitetsmässan
21.11.2017 - Trevåningsskolor som hyrlösning när platsen inte räcker till
8.11.2017 - Skolbyggnad för skiftande behov – se filmen om Lilla Mossebergsskolan i Göteborg
7.11.2017 - Snart är det dags för Kvalitetsmässan!
12.10.2017 - Om framtidens skola i nästa nummer av Lokaler
15.9.2017 - Ny klimatsmart skola på plats vid Guldhedsskolan
13.9.2017 - Ny höst, nya samarbeten – spännande forskning att se fram emot!
11.9.2017 - Se vårt seminarium från Almedalen 2017: Äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler
25.8.2017 - Växande behov för en växande stad
7.7.2017 - Intressanta samtal i Almedalen
29.6.2017 - Vi ses snart i Almedalen!
20.6.2017 - Äga eller hyra? Välkomna till vårt seminarium i Almedalen
19.6.2017 - Haninge kommun hyr tillfällig skola av parmaco medan gamla skolan rustas upp
7.6.2017 - Strategisk lokalplanering är mer än befolkningsprognos
1.6.2017 - Lokaler nr 3 har publicerats: Stark tillväxt ger nya möjligheter
2.5.2017 - Så här kommer en tillfällig skola till
- Ny fullskalig skola på ett halvår mitt i Eskilstuna
7.3.2017 - Så löser vi den akuta platsbristen på Hultsfreds skolor
6.3.2017 - Parmaco levererar en dynamisk högstadieskola till Eskilstuna – med innergård
2.2.2017 - Framtidstro på Upphandlingsdagarna trots många och stora utmaningar