Meny
aktuellt

Parmaco anställer finansiell rådgivare för att stötta kommunernas jakt på onödiga skolkostnader

Parmaco fortsätter att växa och anställa. Under sommaren har företaget fått tre nya medarbetare. Bland annat branschens första finansiella rådgivare som kommer direkt från Kommuninvest. Nedim Murtics främsta uppgift blir att stötta landets kommuner i deras lokalförsörjningsstrategier.

– Min roll är ny för Parmaco och oss veterligen även för branschen. Jag tycker det ska bli mycket spännande att bygga upp denna funktion och fylla den med ett stort mervärde för våra kunder. Jag vet att mina erfarenheter från Kommuninvest kommer att komma väl till pass, säger Nedim Murtic, ny Finansiell Rådgivare på Parmaco.

Rollen som finansiell rådgivare innebär att Nedim Murtic kommer att vara en långsiktig partner till kommunernas ekonomichefer och lokalförsörjningsstrateger, och att de från ett tidigt skede i beslutsprocessen kan använda Nedims kunskaper och erfarenheter av vad som är de bästa lokalstrategierna utifrån den specifika kommunens förutsättningar.

Parmacos nye Finansiella Rådgivare Nedim Murtic.

Nedim Murtic kommer att ha sin bas på Parmacos kontor i Örebro, men han kommer att ha hela landet som arbetsplats då han är ute och besöker landets olika kommuner.

– Vi är väldigt glada för att Nedim har börjat i vårt team. Han har en gedigen erfarenhet och en värdefull kunskap från Kommuninvest. Likaså ett fantastiskt kontaktnät. Vår föresats är att han ska hjälpa kommunerna att kunna göra än mer kloka och kostnadseffektiva beslut. Tillsammans med vår Hans Lind-kalkylmodell kan Nedim tillföra mycket som sparringpartner, säger Thomas Jansson, Sverigechef för Parmaco.

– Demografin är absolut en osäkerhetsfaktor där ute och det gäller för kommunen att prioritera sina investeringar rätt. Man ska se till att ha en viss flexibilitet i sin portfölj gällande sitt ägande, inte minst då det gäller verksamhetslokaler och särskilt när det kommer till skolor och förskolor. Här kan vi hjälpa till tidigt i processen och tillsammans med kommunen resonera oss fram till de bästa alternativen när det kommer till att äga eller hyra sina verksamhetslokaler. Det handlar inte bara om man ska äga eller hyra sina lokaler, utan även hur man får en optimal blandning i sin portfölj både på kort och lång sikt, säger Nedim Murtic.

Nedim kommer närmast från Kommuninvest där han under 11 år arbetade som kundansvarig för olika kommuner och kommunala bolag. Nedim har en magisterexamen inom ekonomi och är även diplomerad finansanalytiker från Handelshögskolan i Stockholm.

Fler nyanställningar

Parmaco har även nyligen anställt Fredrik Gabrielsson och Matias Rovio. Fredrik Gabrielsson kommer att arbeta med byggtekniska frågor genom att stötta produktionen och nya projekt då det gäller teknikfrågor, materialval och miljöaspekter under hela produktionsprocessen. Matias Rovio kommer att driva skolprojekt från byggstart till etablering och se till att Parmacos redan höga leveranskapacitet lyfts ytterligare.

För mer information, kontakta:
Thomas Jansson, Country Manager, Sverige: 072-560 54 55, thomas.jansson@parmaco.se
Nedim Murtic, Financial adviser: 0703-137807, nedim.murtic@parmaco.se

22.12.2017 - 2017 – Ett hektiskt och givande år
19.12.2017 - Parmaco bygger designgrupp – söker nu byggingenjörer
14.12.2017 - För lite fokus på skolans utmaningar på Kvalitetsmässan
21.11.2017 - Trevåningsskolor som hyrlösning när platsen inte räcker till
8.11.2017 - Skolbyggnad för skiftande behov – se filmen om Lilla Mossebergsskolan i Göteborg
7.11.2017 - Snart är det dags för Kvalitetsmässan!
12.10.2017 - Om framtidens skola i nästa nummer av Lokaler
15.9.2017 - Ny klimatsmart skola på plats vid Guldhedsskolan
13.9.2017 - Ny höst, nya samarbeten – spännande forskning att se fram emot!
11.9.2017 - Se vårt seminarium från Almedalen 2017: Äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler
25.8.2017 - Växande behov för en växande stad
7.7.2017 - Intressanta samtal i Almedalen
29.6.2017 - Vi ses snart i Almedalen!
20.6.2017 - Äga eller hyra? Välkomna till vårt seminarium i Almedalen
19.6.2017 - Haninge kommun hyr tillfällig skola av parmaco medan gamla skolan rustas upp
7.6.2017 - Strategisk lokalplanering är mer än befolkningsprognos
1.6.2017 - Lokaler nr 3 har publicerats: Stark tillväxt ger nya möjligheter
2.5.2017 - Så här kommer en tillfällig skola till
- Ny fullskalig skola på ett halvår mitt i Eskilstuna
7.3.2017 - Så löser vi den akuta platsbristen på Hultsfreds skolor
6.3.2017 - Parmaco levererar en dynamisk högstadieskola till Eskilstuna – med innergård
2.2.2017 - Framtidstro på Upphandlingsdagarna trots många och stora utmaningar