Meny
aktuellt

Stort behov av skollokaler ute i landet

Några skolor i Göteborg och på Öland har lösningen

Nästan alla svenska kommuner lider idag av skolbrist. Antalet barn och ungdomar i förskoleklass och grundskola kommer dessutom fortsätta att öka kraftigt de kommande åren till följd av ett högt barnafödande och en omfattande invandring, samtidigt som byggtakten för nya skolor varit låg.  Några skolor i Göteborg och på Öland har sen höstens skolstart nya byggnader som snabbt kom på plats och som löste deras akuta lokalbehov.

 

vattnedal_wwwEnligt Statistiska Centralbyrån beräknas antalet barn i grundskolan öka med 20 procent fram till år 2025, vilket innebär att 250 000 fler elever än idag kommer behöva få plats. Översatt till nya skolor innebär detta troligen att Sveriges kommuner fram till år 2025 behöver ordna fram mellan 800 och   1 200 nya grundskolor i Sverige, det vill säga cirka 1 000 nya skolor på 10 år.

Under ett seminarium vid Kommek-mässan i Malmö nyligen presenterade fastighetsekonomen Hans Lind ett kalkyleringsverktyg som ska förenkla processen för beslutsfattare i kommuner och landsting då en ny skola ska på plats.

– Då nya fastigheter och lokaler alltid omfattar stora belopp och är en betydande investering för kommunerna så är det extra viktigt att göra rättvisande jämförelser och kunna göra en relevant riskanalys med olika alternativ. En övergripande fråga är om man ska bygga nytt och äga fastigheten eller om man hyr under en begränsad tid, säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

För att få ett oberoende och rättvisande beslutsunderlag har forskarna med Hans Lind i spetsen särskilt tagit hänsyn till att skapa en genomtänkt struktur för att göra de olika alternativen som matas in i verktyget jämförbara. Verktyget har tagits fram på uppdrag av Parmaco. Företaget har inte varit involverat i utvecklingen av verktyget.

 Göteborg och Öland löste sin akuta lokalbrist

Som alternativ till att bygga permanenta byggnader som kräver flera år av planering och finansiella beslut, kan kommunerna hyra behovsanpassade byggnader.

– Vi får många samtal från offentlig sektor som har utrymmesbrist både då det gäller skolverksamhet och annan verksamhet som kräver specifika lokaler. Eftersom våra byggnader håller hög kvalitet och är inflyttningsbara inom tre månader är denna möjlighet ett uppskattat alternativ, säger Parmacos Sverigechef Thomas Jansson.

Sex olika skolor runt om i Göteborgs olika stadsdelar har sedan ett par månader tillbaka fått dessa temporära skollokaler. Byggnaderna har placerats på det befintliga skolområdet och rymmer mellan 75 och 200 nya elever per skola. Man räknar med att skolorna kommer stå där i fem år.

–  Vi blev förvånade över att den nya tillfälliga skolan är så fin! Alla vill vara i den nya skolan och de som får vara där är jätteglada. Det är lätt att säga `baracker’ av slentrian, men det stämmer inte. Den här byggnaden är ett riktigt hus som är robust och som smälter väl in i omgivningen. För oss är det nu viktigt att hitta sätt så att alla får ta del av den nya fräscha skolan, säger Helan Kollberg, rektor på Vättnedalsskolan, en av de sex skolorna.

Den nya skolan rymmer tre klassrum, en musiksal, ett arbetsrum samt toaletter och korridor med kapprum. Arbetsrummet används även av lärarna som konferensrum då det är så tyst och man inte alls störs av ljuden utanför. –  Oljud absorberas helt här, mycket bättre än i våra vanliga skollokaler. Vi märker stor skillnad både då det gäller ljudnivån och luftkonditionering, vilket ger en bra studiemiljö, säger Helena Kollberg.

Åkerboskolan i Löttorp på Öland är en liten byskola som vanligtvis har runt 150 elever, men som under förra hösten fick ett tillskott på 100 nya elever som skulle få plats och snabbt kunna integreras i den dagliga verksamheten. Det blev en dubblering av elevantalet på väldigt kort tid.

– Bemanningsmässigt och lokalmässigt räckte vi inledningsvis inte till och det var en pressad situation. Men vi löste den största utmaningen att få plats med alla nya skolbarn genom att snabbt få upp en temporär skola på en av våra skolor, säger Maria Drott, Fastighetsstrateg på Borgholms Kommun.

Det är tänkt att skolbyggnaden ska stå i tre år på Åkerboskolan. Behovet har redan lagt sig och snart räknar skolledningen med att vara tillbaka i deras normala elevantal. För behov går upp och ner och då kan det vara skönt med en temporär byggnad som man kan anpassa efter sina aktuella behov.

 

För ytterligare information, kontakta: 

Hans Lind, Professor i fastighetsekonomi vid KTH, Tel: 070-5776859, Hans.lind@abe.kth.se

Thomas Jansson, Sverigechef Parmaco: Tel: 072-560 54 55, thomas.jansson@parmaco.se

Helena Kollberg, Rektor Vättnedalsskolan: Tel: 0738-464782, helena.kollberg@vastra.goteborg.se

Maria Drott, fastighetsstrateg på Borgholms Kommun, Tel: 0485-88100, maria.drott@borgholm.se

22.12.2017 - 2017 – Ett hektiskt och givande år
19.12.2017 - Parmaco bygger designgrupp – söker nu byggingenjörer
14.12.2017 - För lite fokus på skolans utmaningar på Kvalitetsmässan
21.11.2017 - Trevåningsskolor som hyrlösning när platsen inte räcker till
8.11.2017 - Skolbyggnad för skiftande behov – se filmen om Lilla Mossebergsskolan i Göteborg
7.11.2017 - Snart är det dags för Kvalitetsmässan!
12.10.2017 - Om framtidens skola i nästa nummer av Lokaler
15.9.2017 - Ny klimatsmart skola på plats vid Guldhedsskolan
13.9.2017 - Ny höst, nya samarbeten – spännande forskning att se fram emot!
11.9.2017 - Se vårt seminarium från Almedalen 2017: Äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler
25.8.2017 - Växande behov för en växande stad
7.7.2017 - Intressanta samtal i Almedalen
29.6.2017 - Vi ses snart i Almedalen!
20.6.2017 - Äga eller hyra? Välkomna till vårt seminarium i Almedalen
19.6.2017 - Haninge kommun hyr tillfällig skola av parmaco medan gamla skolan rustas upp
7.6.2017 - Strategisk lokalplanering är mer än befolkningsprognos
1.6.2017 - Lokaler nr 3 har publicerats: Stark tillväxt ger nya möjligheter
2.5.2017 - Så här kommer en tillfällig skola till
- Ny fullskalig skola på ett halvår mitt i Eskilstuna
7.3.2017 - Så löser vi den akuta platsbristen på Hultsfreds skolor
6.3.2017 - Parmaco levererar en dynamisk högstadieskola till Eskilstuna – med innergård
2.2.2017 - Framtidstro på Upphandlingsdagarna trots många och stora utmaningar