Meny
aktuellt

Strategisk lokalplanering är mer än befolkningsprognos

För en tid sedan var jag på konferensen Strategisk Lokalresursplanering i praktiken här i Stockholm. Under två faktafyllda och intensiva dagar fick jag ta emot ny forskning, insikter från experter samt olika praktikfall för att få inblick i hur kommunerna arbetar med dessa viktiga frågor som lokalplanering innebär.

Man frågade sig hur kommunen kan arbeta med kapacitetsbedömningar av befintliga lokaler och hur att skapa flexibla lokaler som kan anpassas efter lokalbehovet? Och det konstaterades att lokalutnyttjandet måste effektiviseras för att bättre stödja verksamheten. Kommunernas förmåga att anpassa sig till en händelsestyrd omvärld blir också allt mer viktigt.

Haninge Kommun fastslog att syftet med strategisk och systematisk lokalresursplanering är att få kunskap om nuvarande och framtida lokalresurser/kapacitet, att få kostnads-och yt-effektiva lokaler samt att säkerställa rätt dimensionerade lokalresurser över tid både vad avser volym och utformning. Detta ska sammantaget frigöra ekonomiska resurser till verksamheterna.

Per Törnvall på Vårljus, Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet, pratade om en mer kostnadseffektiv lokalförsörjning med optimerade beslutsprocesser och hur kommunens resurser används på bästa sätt.

Eskilstuna kommun påtalade vikten av kommunal service tidigt i planeringen, att planeringen ska vara övergripande och att denna helhetsbild kommuniceras till alla inblandade. Kommunen menade att bästa sätt att arbeta långsiktigt med kommunala lokalbehov är att ha flexibla detaljplaner, räkna med expansionsytor och att uppnå samsyn hos alla parter.

Lunds kommun berättade om sina erfarenheter och kunde konstatera att man inte får glömma att förvaltning och underhåll är en del av lokalplaneringen. För det är ofta dyrare än man tror att renovera. 

Efterlysning av samarbetspartners!

Inte minst med tanke på Lunds kommuns insikter vill jag nu forska vidare kring hur verklighetsbilden ser ut efter byggprojekt av skolor och förskolor. Hur såg prognoserna för elevantalen ut och hur blev utfallet? Vad innebär det konkret när kostnadsbudgetar och tidsplaner ofta överskrids? Hur planerar och budgeterar man för renoveringar och underhåll?

Parmaco söker nu samarbetspartners att forska kring detta. Gärna kommuner som vill få inblick i skol-och förskole byggprojekt som slutfördes för 5 – 10 år sedan. 

Hör av er till mig så planerar vi detta tillsammans!

Thomas Jansson, Country Manager, Parmaco Sverige