Meny
aktuellt

Trevåningsskolor som hyrlösning när platsen inte räcker till

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren, inte minst då det gäller inom förskole- och skolverksamheten. Det är svårt att hinna producera skolor och en av de största utmaningarna nu och framöver är att matcha behov med lokalkapacitet. För tätbebyggda orter och stadskärnor är det dessutom svårt att hitta lediga tomter. Flyttbara modulbyggnader finns idag mestadels med en eller två våningar. I samarbete med finska bygg- och konstruktionsbolaget Ruukki, som ägs av SSAB, har Parmaco nu tagit fram en ny konstruktion för bottenbjälklag och övre bjälklag, vilket ger en hög brandklass och möjliggör byggnation av högre skolbyggnader.

– Flyttbara hyreslokaler är framtidens lösning. Vi utvecklar ständigt våra anpassningsbara byggnader och är nu väldigt glada för att snabbt kunna erbjuda kommuner med ont om både skolplatser och markplats kvalitativa skolbyggnader som är tre våningar höga, säger Thomas Jansson, Sverigechef på Parmaco.

De nya lokalerna har en bättre energieffektivitet och större öppna ytor vilket gör det möjligt att möta kraven på nya inlärningsmiljöer. En högre byggnad med större dimensioner möjliggör också fler mångsidiga arkitektlösningar som gör det svårt att skilja Parmacos flyttbara skolbyggnad från en permanent byggnad.

Brandsäkerheten viktigast av allt

Oavsett byggnad är brandsäkerheten alltid det viktigaste och därmed också första prioritet. Alla bärande konstruktioner i Parmacos trevåningsbyggnader tillverkas i obrännbara material. Byggnaderna har brandklass Br1 och de bärande konstruktionerna i byggnaderna har brandklass R 60, vilket innebär att konstruktionen klarar ett brandförlopp i 60 min. Nygjorda brandtester visar att Parmacos konstruktioner klarar sig över 120 minuter.

–  För oss är högsta kvalitet grundläggande och genomsyrar allt vi gör och hur våra byggnader utformas, från val av byggnadsmaterial och produktion till säkerhet och miljötänk, säger Thomas Jansson.

För mer information, kontakta:

Thomas Jansson, Country Manager, Sverige: 072-560 54 55, thomas.jansson@parmaco.se