Meny
aktuellt

Växande behov för en växande stad

Stockholm växer så det knakar och kommer att behöva skapa över 28.000 nya skolplatser till 2040 enligt elevprognoser. En av dem som är ansvariga för detta är SISAB som bygger och förvaltar skolor för Stockholms stads räkning. Nybyggnation är en stor del av lokalstrategin men i den långsiktiga planen ingår även att hyra in dynamiska byggnader för att täcka behovet.

 

Enligt Stockholms handelskammare är Stockholm i dag den huvudstad i Europa som växer snabbast. År 2040 förväntas huvudstaden ha 1,3 miljoner invånare. Det betyder att fler bostäder måste byggas och med det även fler för-, grund- och gymnasieskolor. Enligt nuvarande prognoser kommer Stockholms grundskolor att behöva skapa 18.000 fler skolplatser redan till 2030 och ytterligare 10.000 fler till 2040.

SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB – är ett kommunalt bolag som bygger och förvaltar över 600 skolor i Stockholm. De har ett ansvar för helhetsdriften. Allt från att skapa sunda inomhusmiljöer för lärande och trygga skolgårdar till att lokalerna är hållbara, energieffektiva och miljövänliga.

Under de senaste tre åren, 2014-2016, har SISAB tredubblat sina investeringar, från 586 miljoner år 2014 till 1,8 miljarder kronor år 2016. Bakgrunden är Stockholms ökade behov av elevplatser. I år räknar de med att färdigställa 5000 elevplatser.

Stockholm storsatsar på lokaler

Stockholm stad gör samtidigt en av sina största satsningar någonsin menar Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholms kommun. De reserverar hela 2,3 miljarder i budgeten för skollokaler. En del av summan kommer att gå till satsningen på nybyggnation, men också till att hyra in dynamiska byggnader.

En av de största utmaningarna vid nybyggnation är platsbristen men också överklaganden från privatpersoner och myndigheter. Senast i oktober 2016 blev en planerad skola vid Trekanten stoppad av Högsta domstolen med anledning av strandskyddet. Stockholm stad överklagade Mark- och miljööverdomstolens beslut men nekades prövningstillstånd.

 

Tillfälliga bygglov löser problem

För att hantera både ett snabbt lokalbehov relaterat till den snabba befolkningsökningen i staden, och för att kunna renovera befintliga lokaler, hyr SISAB in dynamiska byggnader för skolverksamheter. Under 2016 har SISAB på det sättet skapat ca 2400 nya elevplatser.

Flyttbara byggnader får snabbt tillfälliga bygglov och uppförs på bara ett par månader, istället för 7-12 år som vid nybyggnation. Parmaco är en av de leverantörer som ingår i ett RAM-avtal med SISAB för att leverera just flyttbara byggnader. De har en genomsnittlig ledtid på 3-16 månader från det att en beställning görs, inklusive bygglovsansökan, tills det att byggnaden står på plats.

– Även om våra byggnader står betydligt kortare – 10 -15 år – i jämförelse med SISAB byggnader så delar vi samma krav och mål för byggnaderna och skolmiljön. Det måste vara lokaler med hög trivsel där lärandet och inspiration är i fokus, säger Tomas Jansson, Country Manager på Parmaco. Det är bland annat därför vi även kan specialrita lokaler för specifika behov lägger han till.

Samordning och långsiktighet

Eftersom skolan berör många av stadens verksamheter behövs bra samordning. Därför har staden skapat en särskild funktion: Samordnad grundskoleplanering i Stockholm. SISAB ingår tillsammans med utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och idrottsförvaltningen. Tillsammans ska de effektivisera planeringen och arbetet för att underlätta och säkerställa samordningen inom staden. Detta ska även avhjälpa den akuta trängseln i Stockholmsskolorna snabbare.