Anmäl dig till vårt expertnätverk genom att svara på frågorna

1. Är du intresserad av att tillsammans med Parmaco utveckla smartare förskole- och skolmiljöer?
JaNej

2. Inom vilken bransch arbetar du?
SmåbarnspedagogikGrundskolaTeknikInköpAnnan

3. Vilka goda sidor har nuvarande lärmiljöer?

De största bristerna och utvecklingsförslag?

4. Lämna dina kontaktuppgifter och kom med i Parmacos Council of Smarter Learning.

Förnamn

Efternamn

Titel

E-postadress

Postadress

Telefonnummer


Dataskydd

Council of Smarter Learning är Parmacos expertnätverk inom lärande. Experterna kommer att bjudas in till diskussioner och seminarier med olika sammansättningar beroende på temat. Experterna kan delta i diskussioner vi öppnat på sociala medier eller bjuda in oss på Parmaco i diskussionerna. Vår önskan är att vi ska kunna hålla diskussionen vid liv och att nätverket informerar varandra om nya infallsvinklar och forskning i ämnet. Nätverket bildas utifrån en genuin önskan att ta reda på vilka lärmiljöer som främjar lärandet och hur vi generellt sätt kan få barnen att må så bra som möjligt i skolor och förskolor.