Meny
blogg

Större fokus på det som är viktigast

Parmaco startade sin verksamhet på 1960-talet i Finland. Under årens lopp har affärsverksamheten förändrats betydligt. Bolaget som tidigare levererade baracker, har idag blivit en samhällsaktör som erbjuder förskole- och skolbyggnader av hög kvalitet som kan skräddarsys efter användarnas behov och förutsättningar. Parmacos långa erfarenhet och gedigna kunskap borgar således för högkvalitativa byggnader och god service.

 

Vår utveckling stannar dock inte här. Världen och sätten att lära sig på har förändrats och fortsätter att förändras. Vi på Parmaco vill därför fokusera ännu mer på användarna av våra skolor. Lösningarna måste vara smarta både ur kommunens och skolverksamhetens synvinkel. Det har visat sig kostnadseffektivt att hyra lokaler i områden med tillväxt, där det är svårt att förutspå de demografiska förändringarna, och på de platser där man vet att befolkningen i framtiden kommer att minska på grund av urbanisering och minskat antal födslar.

När vi nu går in i det nya årtiondet kommer vi inte att nöja oss med att enbart leverera skollokaler, där vi kunnat påvisa de ekonomiska fördelarna med långsiktig uthyrning för kommunerna. Härnäst vill vi att Parmaco aktivt ska delta i forskningen och diskussionerna kring läroplanerna och utvecklingen av lärandemiljöer. Här tror vi att vårt finska arv och mångåriga erfarenheter från den finska skolvärlden kommer att komma väl till pass. Vi vill genuint förstå våra kunders och användares behov, eftersom vi är övertygade om att det endast är genom denna förståelse som vi kan fortsätta att utveckla vårt hittills framgångsrika arbete i att skapa välfungerande skolbyggnader med god arbetsmiljö.

För tillfället är över 1,5 procent av de finländska skolornas kvadratmetrar uthyrda av Parmaco och vårt mål är att öka andelen ännu mer under de närmaste åren – även i Sverige. Målet försöker vi uppnå genom samarbete med såväl de barn och yrkesverksamma som använder våra lokaler, som med kommuner, experter, politiker och andra relevanta intressenter. Jag hoppas att ni antar utmaningen och låt oss tillsammans skapa ännu smartare förskole- och skolmiljöer för de kommande generationerna!

 

Ossi Alastalo, CEO

Läs mer