Meny
blogg

För lite fokus på skolans utmaningar på Kvalitetsmässan

November har redan kommit och gått. En stor del av månaden handlade om Kvalitetsmässan i Göteborg. Mässan arrangeras vartannat år och är Europas största och ledande konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Det är den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna, så det är inte konstigt att Parmaco och många andra vill vara delaktiga.

I år kom det 7 300 besökare, vilket är ungefär samma som de senaste åren. Arrangörerna var rädda för att det skulle bli mindre i år på grund av det pågående EU-toppmötet och att polisen varnat för avspärrningar vid mässan och svårigheter att ta sig till och från centrala Göteborg. Men så blev det alltså inte, även om det på torsdagen mattades av något. Enligt mässan så ökade till och med konferensdeltagarna till 4 500 deltagare och det var 160 olika seminarier, så det var intensiva dagar med ett omfattande innehåll.

Jag och mina medarbetare kunde dock konstatera att det i år var ett övervägande intresse för vårdfrågor medan skolan och dess utmaningar inte riktigt kom fram. Deltagarmässigt var det i alla fall ett tydligt fokus på vården. Det var till exempel nästan inga intressenter från skolsektorn på plats, och jämfört med 2015 var det få högre tjänstemän och politiker med skolfrågor som ansvarsområde närvarande. Detta kan man fundera kring: Skolan är som alltid en av de viktigaste valfrågorna, så även inför nästa års val. Kvaliteten på den svenska skolan debatteras flitigt och det är många som oroar sig över sjunkande resultat och i viktiga internationella mätningar halkar Sverige allt längre ner. Lärarbrist och skolplatsbrist är återkommande utmaningar som verkar bli än värre under 2018. Varför var det då inte så många representanter på plats och tillgängliga för lösningsorienterade samtal? Hör gärna av dig till mig om du har en tanke kring detta eller om du inte delar min upplevelse!

Många som vill kunna sia mer om framtiden och därmed göra bättre prognoser över längre tid

Det var i alla fall många som besökte oss i vår monter. Vi hade många intressanta samtal om hur omöjligt det är att kunna förutsäga framtiden, och därmed hur vanskligt svårt det kan vara att planera för rätt avvägd byggnation över tid med ett elevantal som går upp och ner och som ibland kan bli akut för att sedan gå tillbaka till det normala igen. Det var flera som tyckte det lät som en bra lösning att kunna komplettera befintligt skolbestånd med hyrlösningar som man enkelt kan anpassa efter skiftande behov. Vi på Parmaco bjuder gärna in till dialog då det gäller planlösning funktion eller den viktiga ekonomidelen.

Många ville se vilken hjälp man kan få om man inte kan förutse framtiden.

Vi hade en tävling i montern för att påvisa vilken svår uppgift det är att prognosticera rätt elevmängd 10 eller 15 år framåt. Tre kommuner drogs som vinnare och fick ett par VR-glasögon: Järfälla kommun, Nacka kommun och Öckerö kommun. Grattis!  

Rundvisning på närliggande förskola

I anslutning till Kvalitetsmässan passade vi på att visa Parmacos första förskola i Sverige för några intresserade kommuner. Förskolan ligger på Hisingen och heter Lantmätaregatan 21. Den är 1 391 kvadratmeter stor och rymmer 150 barn och 28 pedagoger. Det finns åtta olika avdelningar och lokalerna är anpassade för lek, lärande och utforskande. Under hösten 2017 färdigställs också utegården som blir stor, kuperad och variationsrik i lekmöjligheterna.

Besökarna tyckte det var extra intressant att det var förskolechefen som stannade kvar och själv visade runt i den stora förskolan och svarade på alla detaljfrågor. Stort tack Rialda för ditt engagemang och stora kunnande! Vi kunde ana att du är väldigt stolt över din förskola.

Förskolechef Rialda Hafizovic berättar om hur den nya förskolan kom på plats på några månader och hur de bedriver verksamheten idag med sina 150 förskolebarn.

Stämningsfulla Adventstider önskar jag er!

Thomas Jansson, Country Manager Sverige