Meny
blogg

Givande dagar på Kommek i Malmö

Kommek har just avslutats och vi åker nöjda därifrån. I dagarna två har det diskuterats och bytts erfarenheter och vi kan konstatera att intresset för våra skolor och förskolor är stort. Det är tydligt att kommunerna är väldigt medvetna om de utmaningar de står inför då det gäller lokalförsörjningen och de är verkligen lösningsorienterade. Roligt att vi kunde bidra med våra erfarenheter!

Det var en välbesökt mässa. Men så är Kommek också sedan 1985 landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner.  Cirka 2 500 personer räknar man med att det var som minglade runt och förkovrade sig. För vår del var det helt rätt deltagare på plats. Det var kommunpolitiker från hela landet som är väl insatta i lokalförsörjningsproblematiken och det märks att de är lösningsorienterade och öppna för nya möjligheter.

De dolda oförutsägbara kostnaderna

Vi hade många besök i vår monter och vi fick flera frågor kring våra dynamiska skolor och förskolor. Det blev många intressanta samtal. Det vi ville förmedla med vår närvaro och vår monter var den ofrånkomliga oförutsägbarheten som finns i offentlig sektor – inte minst då det gäller skolvärlden. Det är svårt att på förhand prognosticera rätt antal elever och förskolebarn, och elevantalet ändrar sig dessutom över tid. Även då det gäller kostnader är det många oförutsägbara faktorer som väger in. När man till exempel bygger en skola räknar kommunen många gånger bara på de faktiska byggnadskostnaderna och inte på det underhåll och reinvesteringar som krävs under årens lopp. Det ska bytas tak, fönster, ventilation och mattor, det kan uppstå läckor och saker går sönder. Egentligen är det bara stommen som består över en längre tid på den permanenta byggnaden.  Detta försökte vi åskådliggöra med en fyra meter hög flanellograf (filttavla) – som man brukar ha på förskolor i illustrativa syften – med ekonomiska parametrar som jämför kostnaderna mellan att äga eller hyra en skola.

Parmaco 2018 Kommek
Vår monter på Kommek där även popcornen var populära.

Det var många som kom in till vår monter som fick en aha-upplevelse säger vår regionchef Eric Sjöö. En kommunpolitiker konstaterade att Parmaco nog är ensamma på marknaden om att kunna erbjuda kvalitativa och långsiktiga lokallösningar som dessutom är anpassningsbara. Det håller vi med om.

Det är tydligt att verksamhetslokaler som man hyr istället för att bygga själva och äga blir ett allt mer accepterat strategiskt alternativ i lokalförsörjningsarbetet. Inte minst kommer det aktualiseras än mer med tanke på hur det antagligen kommer att se ut framöver med högre räntor, stundande lågkonjunktur och sämre finansiella förutsättningar. Med över 1 000 nya skolor som behöver komma på plats inom tio år måste man kunna se andra möjligheter. Ett exempel på detta kan vara en kombination av permanent nybyggnation som kompletteras med dynamiska byggnader hyrda över en längre tid och som kan anpassas efter skiftande behov. Allt för att nå maximal nyttjandegrad. Detta pratar vi gärna vidare om!

Vi ser redan fram emot nästa Kommek 2020 – då kommer vi vara på plats. Under tiden hoppas vi kunna sitta ner under lugnare former och i lugn och ro fortsätta våra samtal. Välkomna att höra av er!

Thomas Jansson, Country Manager Sverige