Meny
blogg

Kommuner kan och borde sänka sina kostnader för skolor

Så har sensommaren kommit, även om värmen och solen fortsätter att strömma över oss denna rekordvarma sommar. Hoppas att ni haft och har en fin sommar! Almedalen med alla samtal har känts avlägset, men gör sig nu påmind igen när vi är tillbaka. Vårt seminarium med Offentliga Affärer blev intressant och givande tack vare vår eminenta debattpanel!

Seminariet ifrågasatte om kommunerna är rustade för sämre tider och vi försökte ge svar på hur kommunen kan ta bättre investeringsbeslut om nya skolor, vilket kommer att behövas då det enligt SKL måste byggas 1 100 nya skolor under de närmsta kommande åren.

KTH har gjort en kartläggning under våren som en av studenterna, August Isacsson, presenterade. KTH har samlat in data från 150 skolor från 36 olika kommuner spridda över hela landet och kartlagt dessa och jämfört kommunernas investeringskalkyler med det faktiska utfallet. (Drift och underhåll av skolorna har inte räknats med.) Kartläggningen visade att kommunernas budget för skolprojekt ofta skiljer sig från det faktiska utfallet, vilket i en förlängning kan innebära ökade kostnader för skattebetalarna.

Det visar sig att större kommuner med stora byggprojekt ofta kalkylerar bättre än vad mindre kommuner med mindre skolprojekt gör. Brist på erfarenhet av att bygga skolor är således en anledning till missvisande kalkyler och budgetar. Elevantalsförändringar, brist på kompetens och personal samt långa byggprocesser är andra orsaker. I debatten kom det dessutom fram att ibland, för att inte säga ofta, kan det helt enkelt bero på att alla inblandade i processen ljuger om budgeten för att få igenom projektet. Detta kan man som skattebetalare ju ha åsikter om.

Parmaco Almedalen 2018
Så kan kommunerna få mer rättvisande kalkyler

Debatten var stundtals riktigt intensiv, men det framkom några tydliga slutsatser som vi alla nog var mer eller mindre överens om: för att förbättra kommunernas möjlighet till att investeringsbudgeten också motsvarar det faktiska utfallet föreslog kommunerna själva bättre förstudier och prognoser, mer effektiva processer och system, att man benchmarkar och samordnar med andra kommuner samt att kommunen även utvärderar och jämför med andra kommuner när skolan väl står på plats.

En annan viktig aspekt som var både KTHs slutsats och vad som kom fram i debatten var att det kommer bli nödvändig framöver att ta fram flexibla skolbyggnader som minskar inlåsning och möjliggöra snabb lokalexpansion. Detta går ju helt i linje med vad vi på Parmaco försöker utbilda våra kunder om: hur man kan med hjälp av dynamiska byggnader kan anpassa skolan efter skiftande behov över en längre tid. Vi kallar det för Parmacos Satellitmodell.

Jag vill tacka talarna och panelen för att de var med och kastade ett alldeles speciellt skimmer över seminariet: Anna Kadefors, Professor, Institutionen för Fastigheter och Byggande; Mattias Bokenblom, Forskningsansvarig på Kommuninvest; Annika Westh, ordförande i Öckerö Kommuns fastighetsbolag; Elof Hansjons, Kommunalråd Södertälje kommun; Lena Dahlstedt, Stadsdirektör Nacka kommun samt August Isacsson, student på KTH inom Fastigheter & Finans.

Stort tack för er medverkan och för att ni var med och delade era kunskaper, erfarenheter och insikter! För den som vill se seminariet så här i efterhand, så kan ni se det via denna länk.

Läs gärna även Annika Wesths blogg om seminariet.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Thomas Jansson, Country Manager Sverige