Meny
blogg

KTH hjälper oss att undersöka hur kommunernas budgetdisciplin ser ut vid byggen av skolor

Vi tycker om att samarbeta med KTH. För ett par år sedan tog Hans Lind och Anders Hellström på uppdrag av oss fram ett kalkyleringsverktyg som hjälper kommunerna att se vad som är den bästa investeringen då det gäller verksamhetslokaler. Nu håller några KTH-studenter inom Fastigheter & Finans för fullt på att undersöka hur ofta och varför budgetar överskrids när skolor byggs ute i kommunerna.

Studenterna har ungefär kommit halvvägs i sin kartläggning, men kan redan nu se ett mönster. Som Anders Hellström nyligen sa i ett pressmeddelande:

– Det är intressant att redan kunna se hur många kommuner det är som verkar bestämma sin investeringsbudget på måfå, inte utifrån kompetens inom området eller faktiska siffror.

Anders Hellström, som är forskningsingenjör på KTH och som agerar stöd till studenterna i själva analysarbetet, konstaterar också att det därför inte är så konstigt att budgeten så ofta spräcks under byggprocessens gång.

 

Det kommer att bli väldigt intressant att se den rapport som KTH kommer att presentera längre fram! Vi har redan förstått att det är många faktorer som kan gå fel under ett bygge – fel man inte kan förutse eller ta höjd för. Därför brukar inte extrakostnader räknas med i investeringskalkylen och man utgår istället från en glädjekalkyl. Jag ser fram emot att höra vad KTHs slutsatser är och inte minst vad de tycker kommunerna bör göra annorlunda.

Dessa slutsatser kommer för övrigt att presenteras under vårt seminarium i Almedalen. Jag har ingen exakt tid ännu, men det blir den 4 juli runt lunch och det kommer vara i Offentliga Affärers tält. Så håll utkik!

Tanken är att KTH-studenterna ska undersöka minst hälften av landets kommuner för att se hur ofta den spikade och godkända budgeten för skolbyggnader efterlevs. De kommer att titta på de investeringskalkyler som görs innan byggarbetet sätter igång och om och hur kalkylen ändrar sig under byggprocessens gång samt efter att byggnaden har stått några år med de driftkostnader som är nödvändiga för att kunna bedriva den verksamhet som byggnaden är ämnad för. Studenterna kommer även att titta på hur mycket elevantalet ändrar sig över tid.

Vårt syfte med rapporten är att undersöka de möjliga svårigheter kommunen har att uppskatta hur lång tid ett bygg- eller upprustningsprojekt av kommunala skollokaler tar. Vi vill även försöka förutse de händelser som kan uppkomma under byggprojektens gång.  

Har du och din kommun varit med om något liknande? Hur löste ni problemet och de förväntningar som fanns? Vilka var era lärdomar? Delge oss gärna era erfarenheter och insikter! Än finns det tid att väva in dem i rapportarbetet.

Välkommen att höra av dig till mig!

Thomas Jansson, Country Manager Sverige