Meny
blogg

Ny höst, nya samarbeten – spännande forskning att se fram emot!

Sedan några veckor tillbaka är höstterminen i full gång igen. Sommaren och inte minst de hektiska dagarna i Almedalen känns redan avlägsna. Men ändå inte! För det är många som på ett eller annat sätt återkommer till mig och Parmaco om det vi pratade om under vårt seminarium, nämligen om det här med att äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler. På seminariet berättade Professor Hans Lind om det kalkyleringsverktyg som han tillsammans med kollegor på KTH tagit fram på uppdrag av Parmaco, och som jag fortfarande får en del frågor om.

Tanken med kalkyleringsverktyget är att hjälpa kommunerna att jämföra kostnaderna mellan att äga själv och att hyra dynamiska byggnader på lång sikt. Genom att lättare kunna jämföra och ta ställning till de olika faktorer som ligger till grund för ett beslut om lokalval skapas bättre förutsättningar för kommunerna att optimera sin ekonomi.

Verktyget väger med andra ord in kommunernas egna parametrar och ger sedan en kalkyl på vad som är mest kostnadseffektivt; att äga eller att hyra under en avgränsad tid. Vad vi märkt under tidens gång är dock att kommunernas parametrar är baserade på planerade projekt inte faktiska utfall, – eller rätt och slätt önskeprojekt – vilket högst sannolikt därmed inte ger en helt rättvisande bild.

Nytt samarbete med KTH

Verktyget behöver därför vidareutvecklas. Istället ska vi framöver rikta in oss på utförda och färdiga projekt som går minst
tio år tillb

aka i tiden. Och nu har ett nytt samarbete just inletts tillsammans med KTH. Våra samarbetspartners på KTH ska samla in sta

tistik från kommuner och sedan analysera datan som längre fram kommer att presenteras i en rapport. Vi har redan märkt ett intresse från några kommuner som vill få insikt om hur verkligheten faktiskt ser ut för att framöver kunna budgetera rätt, och

 dessa kommuner bidrar med sina erfarenheter och statistik. De parametrar som KTH kommer att undersöka är budget, utfall, tidsplan och drift, där tekniskt underhåll och oplanerade renoveringar utgör en stor del. Detta för att få reda på de verkliga kostnaderna och hur står del driften av verksamheten utgör, vilket ofta inte räknas in i kalkylen och som sedan blir en otrevlig överraskning. Detta för att belysa den problematik som många kommuner tampas med.

Jag återkommer längre fram om detta samarbetsprojekt. Om det är några fler kommuner som vill delta, hör av er till mig!

För att få en liten tillbakablick som påminnelse, eller för er som inte var på plats och kunde delta i vårt seminarium: se hela seminariet här. Nästa år i Almedalen kommer vi och KTH att prata om det här vidareutvecklade projektet, som ännu är i sin linda, och som vi beräknar vara klara med då. Men än så länge är det bara höst, och den ska vi ta tillvara på på bästa sätt!

Thomas Jansson, Country Manager, Parmaco Sverige