Meny
blogg

Om framtidens skola i nästa nummer av Lokaler

Vi håller för fullt på att skriva och få till höstnumret av vår populära kundtidning Lokaler. Många av er får den direkt hem i brevlådan två gånger om året – en gång på våren och en gång på hösten –  och nu är det alltså snart dags igen. Vi får många glada tillrop om vår tidning och dess innehåll. Man tycker framför allt att det är intressant att läsa om tillkomsten av nya dynamiska skolor runt om i Sverige, som på kort tid plötsligt står där redo att välkomna skolbarnen. Inte minst är det spännande att höra vad rektorer och elever tycker om skolorna efter att de varit i bruk ett tag.

En av dessa skolor som ni snart kommer kunna läsa om i den kommande tidningen, och som jag dessutom nämnde i denna blogg för bara några månader sedan, är Fristadsskolan i Eskilstuna. Då i maj skulle de första modulerna precis börja levereras och det pratades mycket om hur den nya skolan skulle bli.  Nu, några få månader senare, står den kompletta skolan på plats mitt i Eskilstuna. Rektor Lisa Edholm säger i intervjun att verksamheten faktiskt kunde komma igång från dag ett och att den nya skolan inte kunde fått en bättre start där det mesta fungerat från första stund. Det är ett bra betyg! För, som Lisa Edholm själv konstaterar, det är mycket som ska komma på plats när en helt ny komplett skola på 2 630 m2 ska tas i besittning.

Rektor Lisa Edholm vid Fristadsskolan i Eskilstuna.

Den nya högstadieskolan har fyra byggnadskroppar som hänger ihop och med en innergård i mitten.  Denna innergård är vi extra stolta över då det mig veterligen är den första flyttbara hyreslokalen som har denna utformning. Skolan är fördelad på två plan och rymmer 270 elever. Den har alla skolutrymmen, från matsal och skolsköterska mottagning till specialämnessalar och ateljéer. Det ryms nio klassrum, flera grupprum, elevcafé och rektorsexpedition. Detta första år är det 150 elever i årskurs 7 och 8, men redan nästa år kommer det gå 270 elever på skolan: tre parallellklasser sjuor, åttor och nior. Enligt rektor trivs både elever och lärare mycket bra i skolans lokaler och det är en lugn och trivsam skola med bra atmosfär.

Delaktighet i planeringsprocessen en av framgångsfaktorerna

Rektor Lisa Edholm säger att av de främsta anledningarna till att det gått så smidigt att starta denna nya skola är att hon var delaktig i hela uppbyggnadsprocessen och därmed kunde påverka hur skolan planerades och utformades: ”Jag hade en tydlig bild av hur jag ville ha det och det var skönt att kunna få vara med och påverka på detaljnivå och under processens gång. Det är också mycket därför som alla är så nöjda med skolan. Skolan ska inte bestämma undervisningen utan det är undervisningen som ska styra hur byggnaden utformas, säger Lisa Edholm i artikeln.

Det som Lisa ger uttryck för här är precis det som vi eftersträvar och uppmuntrar våra samarbetspartners till. Slutresultatet blir så mycket bättre och mer funktionellt då den som har insikt i hur verksamheten ska bedrivas också är delaktig i processen och har en tät dialog med oss. För vi vill inte bara leverera en färdigproducerad lokal. Vi vill kunna bidra med en funktionell och innovativ skola som kan bedriva så effektiv undervisning som möjligt!

Läs mer om Fristadsskolan och andra skolor samt få nyheter och rön inom byggnation och verksamhetslokaler i Lokaler som kommer ut i början av november. Om ni inte får hem tidningen i brevlådan kan ni ladda ner den från vår hemsida eller så kan ni prenumerera på tidningen genom att skicka en e-post till  lokaler@parmaco.se så  får ni den i pappersformat.

Thomas Jansson, Country Manager Sverige