Meny
blogg

Parmaco går ett nytt ljust år till mötes

Vi har just vänt blad och skriver nu 2019. Ett helt nytt och lovande år ligger framför oss med en hel del intressanta projekt och samarbeten som jag särskilt vill lyfta fram. De flesta kommuner står inför olika demografiska utmaningar, inte minst inom förskole- och skolverksamheten. Vissa med ständig tillväxt och andra med en mer skiftande befolkningsmängd. Det som är gemensamt för alla kommuner är utmaningen att expandera och samtidigt effektivisera den kommunala verksamheten på ett ”ekonomiskt ansvarsfullt sätt”.

Det fortsätter att hända mycket på Parmaco och vi ser verkligen fram emot alla möjligheter som 2019 innebär. Jag som fått förtroendet att ta över stafettpinnen att skriva denna blogg denna månad heter Nedim Murtic´ och är finansiell rådgivare på Parmaco.

Som finansiell rådgivare reser jag mycket runt om i landet och träffar många representanter från olika kommuner såsom kommunpolitiker, ekonomichefer och olika strateger inom fastighetsförvaltningen. Slutsatsen man kan dra är att många kommuner har samma utmaningar, men med olika förutsättningar och behov. Utmaningar i den meningen att kunna ta hand om sina investeringar och framför allt prioritera och allokera sina resurser på ett optimalt sett både idag och imorgon. Här krävs det att kommunerna jobbar ännu mer aktivt och långsiktigt med sina strategier kring investeringar och den egna balansräkningen. Det ena utesluter inte det andra, men på det sättet får man ännu tydligare helhetsperspektiv och tänk kring sina tillgångar och skulder.  

Det gläder mig också att vårt koncept att hyra som alternativanvändning till permanent (befintlig) bestånd utifrån en ”längre horisont” börjar uppmärksammas mer och mer. Tankesättet kopplat till hela ekonomin med utnyttjandegrad och behovsförändring är en viktig och central del i hyresalternativet. Som det ser ut idag och även historiskt sett bygger kommunen antingen permanent eller hyr kortsiktigt, som ofta ändå blir en långsiktig lösning på problemet men mot en högre kostnad i längden. Därför menar vi att man bör tänka mer långsiktigt från dag ett så att man får en helhetsekonomi och flexibilitet över tid.

Partner med KEF

Vi har nyligen blivit partner med Kommunalekonomernas förening (KEF). KEF är en facklig och politiskt obunden yrkesförening som driver kommunalekonomiska frågor och utvecklingen inom branschen. Detta är ett partnerskap som jag ser fram emot att vara del av och som jag hoppas kommer att vara gynnsamt för båda parter! Vi har redan sett fördelarna att vara med som utställare på Ekonomichefsdagarna i Stockholm under januari månad där vi hade en del spännande diskussioner kring ämnet att äga eller hyra sina verksamhetslokaler.

Nytt samarbete med KTH

Jag ser även fram emot att under året fortsätta det nya samarbetet med Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Vårt första samarbete som resulterade i Hans Lind-modellen håller nu för fullt på att vidareutvecklas till ett nytt kalkyleringsverktyg där vi bland annat berör ämnen som nyttjandegrad, över- och underkapacitet och portföljtänk utifrån en mix i kommunens ägande.  

Denna kostnadskalkylator blir ett hjälpmedel för en kommun eller kommunalt bolag att med vissa antaganden upprätta en komparativ kostnadsanalys mellan att investera i en permanent byggnad eller att hyra en dynamisk byggnad kopplat till behovsförändringen och nyttjandegrad. Med modellen får kommunen eller bolaget en relevant riskanalys och kostnadsbedömning över tid som en del av ett beslutsunderlag för kommande investeringar av skolor och förskolor.

Redan om några veckor kommer vi kunna presentera vår första webb-applikation med kalkyleringsverktyget där man har möjlighet att jämföra en investering i en permanent byggnad eller att hyra en dynamisk byggnad som en mer flexibel och anpassningsbar lösning. Verktyget kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida www.parmaco.fi/nya

Jag hoppas att vi ses under året, om inte ett personligt möte så träffar ni mig under de olika kommun- och landstingspolitiska dagarna under året och inte minst under Kvalitetsmässan i november.

Nedim Murtic´, Finansiell Rådgivare, Parmaco

Nedim Murtic´, finansiell rådgivare på Parmaco, är alltid på resande fot till landets olika kommuner.