Meny
blogg

Så här kommer en tillfällig skola till

Jag får ofta frågan hur det går till och hur det är möjligt att få en fullt fungerande skolbyggnad med olika typer av klassrum och mötesrum på plats under bara några månader. En skolbyggnad som dessutom ser ut som en riktig skola.

Så här går det till: Själva arbetsprocessen är uppdelad i sex olika delmoment; försäljning, projektledning, projektering, produktion, leverans och montering. Under alla delmoment är det väldigt viktigt för oss att vara lyhörd mot kunden och dess behov och önskemål och att ha en öppen och kontinuerlig dialog. Detta för att säkerställa att inga misstag sker, att kunden får vad den efterfrågar samt att det blir bästa möjliga kvalitet på byggnaden på mest effektivt sätt. Eftersom alla Parmacos byggnader är fabriksproducerad nyproduktion kan kunden vara med och påverka utförandet under hela processen, vilket vi uppmuntrar och för en ständig dialog om. Tekniskt och hantverksmässigt kan vi leverera allt. Vi vill vara flexibla och leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller kundens krav och önskemål – det är vår mission.

En viktig del för en säker leverans är projektledarens roll. Projektledaren är med i hela projektet, från beställning till överlämning av lokalen, och sköter all kontinuerlig kontakt med kunden. Projektledaren bygger upp ett team som jobbar nära tillsammans under hela processen. Teamet består av ansvariga för design, produktion och montage. Då det gäller samverkansprojekt sammanför vi vårt team med kundens team som sedan arbetar nära tillsammans under hela processen.

I början av augusti i år kommer en helt ny fullskalig skola på 2 600 kvadratmeter med plats för 270 elever och med både klassrum, skapande verkstäder, rektorsexpedition och kuratormottagning stå färdig i väntan på höstterminens elever i Eskilstuna. Nu i maj levereras de färdigbyggda modulerna och sätt på plats. Parmaco levererar och hela processen kommer att ha tagit sex månader.

Parmaco tycker att det är viktigt att kunden har samma kontaktperson genom hela processen eftersom det skapar en trygghet och en bra helhetssyn. Eftersom Parmaco välkomnar kundens input och önskemål redan från start och under hela processen, kan mycket skräddarsys direkt efter kundens önskemål. Kunden kommer oftast med önskemål gällande utförande, utformning och design. Funktionalitet är även viktigt för oss på Parmaco, att byggnaden uppfyller sitt funktionella syfte ner på detaljnivå.

Parmaco ger alltid arkitektritade förslag, där arkitekten väger in funktionalitet och kundens önskemål om utformning. Parmaco har flera arkitekter som vi jobbar med och som har stor erfarenhet av skolbyggnationer och modulbyggande.

Leveransdelen i arbetsprocessen är en vetenskap i sig. Att bygga en modulskola innebär enorma leveranser där vägar kan behövas spärras av och skyltar flyttas. För att göra leveransen så smidig som möjligt och för att undvika att kommunen/skolan måste upplåta plats för förvaring, levererar Parmaco successivt och i rätt turordning efter hur de olika delarna sätts på plats. Detta kräver en hel del planering och programmering.

Monteringsfasen går oftast snabbt och smidigt. Det vanliga är att Parmaco bygger 10-14 moduler per dag. En tvåvåningsskola uppbyggd av 40 moduler tar cirka fyra dagar att få på plats. När byggnaden väl är på plats, ska ventilation, vatten och el kopplas på.

Efter monteringen sker överlämning till skolan. Skolan inreder sedan klassrummen som de vill. Överlämnandet av skolan brukar alltid ske med några veckors marginal till skolstart så att skolan hinner inreda och förbereda i god tid. Det är oerhört viktigt att vi levererar på utsatt tid, annars står barnen utan skolplats!

Thomas Jansson, Country Manager, Parmaco Sverige