Meny
blogg

Så löser vi den akuta platsbristen på Hultsfreds skolor

Jag lyssnade på lördagsintervjun med Annie Lööf nu i helgen. Där pratade de bland annat om vilka stora och tuffa utmaningar kommunerna står inför och att det är många kommuner som går på knäna.

Bland annat Hultsfred. Hultsfred kommun har tagit emot en stor mängd flyktingar och kommunen har nu akuta problem och har insett att de inte klarar uppgiften att ta hand om alla nyanlända. Enligt programledaren i radioprogrammet är 30 % av alla skolbarnen i Hultsfred nyanlända och de har inte plats i skolan för alla barn. Idag är det cirka 40 barn som står i kö för att få plats i skolan, både till låg-, mellan-och högstadieklasserna. Dessa barn kan inte gå i skolan utan får vara hemma istället, trots att vi har skolplikt. Vårterminen går alltid snabbt och snart är det dags för ny termin. Kommer alla få plats då? Eller kommer några barn få fortsätta att vänta i korridoren?

Åkerboskolan i Borgholm / Parmaco.
Åkerboskolan i Borgholm / Parmaco.
HULTSFRED BEHÖVER EN AKUT LÖSNING 

Annie Lööf pratade om mer resurser till kommunerna samt minskad byggbyråkrati och enklare byggregler för att skapa snabbare processer för att lösa kommunernas dilemman. Medan dessa förslag diskuteras, modifieras och utreds kan jag föreslå en konkret lösning som på kort tid löser problemen. Parmaco tillverkar nämligen riktiga skolor för omgående leverans. I våra fabriker har vi färdiga skolbyggnader som med råge uppfyller alla byggbestämmelser och de krav som finns på utbildningslokaler. Golven är tysta, dörrarna mjukstängande och alla utrymmen är noga genomtänkta och designade för sitt utbildningssyfte. Skolan är temporär och dynamisk då den kan anpassas efter skiftande behov över tid och uppfyller samma krav som permanenta byggnader med sin gedigna arkitektur och sitt miljötänk.

Snabba lösningar kan således även vara långsiktiga. Våra skolbyggnader kan användas i upp till 20 år. Med vår så kallade satellit-modell tar man dessutom redan under planläggningen hänsyn till kommunens behov av att kunna omdisponera deras utrymmen. Vår modell förenar permanenta och dynamiska byggnader till en väl fungerande helhet.

Förra året hjälpte vi Åkerboskolan i Borgholms kommun som på kort tid fördubblade sitt elevantal och som inför skolstarten snabbt behövde mer utrymme. På några månader stod den skräddarsydda skolan på plats och skolledningen på skolan kunde pusta ut. Rektor Jan-Erik Carlsson berättar att den nya skolan upplevs som modern och välfungerande och att många tycker att den är finare än deras ordinarie skolbyggnader.

Än finns det således tid. Tre månader efter att beslut tas kan en ny skola stå på plats redo för att möta höstterminens alla elever. Så för Hultsfred och andra kommuner med liknande akuta behov finns det en hanterlig väg framåt. Inga barn ska behöva hållas utanför skolan och pedagogiken!

Thomas Jansson
Country Manager, Parmaco Sverige