Meny
blogg

Uppskattad service som säkrar att allt fungerar smidigt på Parmacos skolor

Jag heter Bernt Jansson och är tillsammans med min kollega Ian Craig ansvariga för drift och underhåll för de skolor som Parmaco hyr ut. Tillsammans säkrar vi att allt fungerar på skolorna och om det uppstår fel åker vi eller annan personal ut och åtgärdar. På så sätt säkerställer Parmaco att byggnaderna alltid är i gott skick. 

 

Mina dagar börjar med att titta efter om det kommit in några felanmälningar för att sedan göra en bedömning om det är ett akut ärende som måste hanteras med en gång eller om det kan planeras in. På vår service e-mail kan vaktmästare eller annan skolpersonal rapportera in saker som behöver tittas på, åtgärdas eller undersökas vidare. Jag planerar skolbesöken efter felanmälningarna. Jag planerar även in schemalagda inspektionsbesök. Varje skola får ungefär två besök per år, oavsett felanmälningar eller inte. Detta för att säkra att allting löper som det ska och att skolverksamheten är nöjd med sin skola.

Vi är jättenoga med att våra kunder ska vara nöjda med våra förskolor och skolor och vill veta minsta defekt så att vi kan fixa det så snart som det är möjligt. Det är så mycket bättre att åtgärda småsaker medan de är just små. Även de minsta problem kan bli gigantiska skador om man negligerar dem.

I mina arbetsuppgifter ingår även att kontrollera de webbaserade ventilationsaggregaten på de fyrtiotal skolor och förskolor som Parmaco har i Sverige. Alla ventilationssystem runt om i landet är webbaserade och därmed överblickbara från kontoret. Man kan även åtgärda ventilationsproblem därifrån. Någon gång per år åker jag och mina kollegor runt till skolorna och byter filter.

Besök hos skolorna

Ett typiskt besök på en skola kan se ut som så att jag möter upp rektorn och tillsammans går vi igenom skolan, både utvändigt och invändigt för att se om det finns något att rapportera. Stuprör, ledningar och ventilationsfilter är exempelvis sådant som behöver inspekteras så att det ser bra ut. Den viktigaste perioden är när skolan just har kommit på plats och ska tas i bruk. Då kollar vi upp extra mycket, stöttar och hjälper till. 

Bernt Jansson, Site Works Manager