Meny
blogg

Utmanad välfärd kräver nya svar på gamla sanningar

I maj kom SKL ut med sin ekonomirapport för offentlig sektor som släpps två gånger om året. Rapporten (Ekonomirapporten, maj 2019) är en ansats att analysera kommunernas och landstingens ekonomiska förutsättningar nu och i en nära framtid. Det skulle vara enkelt att plocka ut enskilda delar och i samförstånd med Finansminister Magdalena Anderssons uttalande om att ”Sverige står inför det tuffaste läget på hundra år” måla upp en mörk bild av kommunernas och landstingens förutsättningar.

Regionchef Eric Sjöö, ParmacoÄven om jag efter många möten med olika kommuner ändå tror att de står väl rustade, så är det dock rimligt att anta att offentlig sektor som helhet går mot tuffare tider då man skall tillgodose en ökande befolknings behov av utbildning, sjukvård och annat som förväntas inom ramen för samhällskontraktet – och detta med resurser som inte ökar i samma takt. Vissa kallar fenomenet för den demografiska motvinden.

Det är i alla fall tydligt att vi står inför en tid som kräver eftertanke och åtgärder i form av effektiviseringar över hela det offentliga verksamhetsspektret. Parmaco, som startade sin verksamhet i Sverige 2015, har sedan starten talat med beslutsfattare hos kommunerna beträffande just de frågor som handlar om effektivitet, ekonomi och ändamålsenlighet. Jag har under de senaste månaderna tyckt mig se en positiv trend i att de frågor som ligger mig och Parmaco nära om hjärtat förs upp på agendan och att den gamla, och i högsta grad ideologiska praxisen ”att äga är bäst” blir mer ifrågasatt.

Främst tror jag detta beror på den situation som svenska kommuner står inför beträffande investeringar i verksamhetslokaler till utbildningssektorn. Enligt finansdepartementet är det många skolor och förskolor som behöver byggas på kort tid: 730 förskolor och 390 skolor fram till år 2026 (!). En investering som är värd hundratals miljarder.

Att behovet av alla dessa utbildningslokaler skulle vara statiskt är högst osannolikt, framförallt om vi tittar på ortsnivå i de respektive kommunerna. Det är därför rimligt att anta att alla dessa skolor inte bör produceras med statiska byggnader utan med mer dynamiska och flexibla. Jag baserar en stor del av mina konversationer med svenska kommuner just på att resonera kring vad som är en rimlig fördelning av statiska byggnader respektive tillfälliga och mer dynamiska byggnader – och vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter det får över tid. 

En tillfällig dynamisk byggnad kan vara en autonom byggnad om 9 000 m2 eller enbart ett extra klassrum som enkelt kan dockas till den befintliga skolan. Helt utan kompromisser beträffande svensk byggnorm och i enighet med verksamhetens önskemål.

Genom att inför varje investering genomlysa alla möjligheter för att hitta den bästa lösningen i varje enskilt fall lägger kommunen inte bara en bättre grund för att stå stark i sämre tider, utan skapar även en bättre verksamhet överlag. Tillsammans med KTH och Sitemakr har vi på Parmaco tagit fram en investeringskalkylator som gör jämförande investeringsbedömningar inför framtida lokalbehov för att därmed få ett tydligare och bättre beslutsunderlag. Verktyget ger en framtida bild av kommunens kassaflöde respektive resultat över tid och baserat på vilket investeringsval man gör. Denna investeringskalkyator har vi tagit fram för att hjälpa till med en del av det enorma arbete som kommunsektorn står inför. Hör av er så berättar jag mer!  

Vi kanske ses i Almedalen?

Eric Sjöö, Regionchef Parmaco