Vårt verksamhetskoncept

Planeringen av smarta lokaler för bättre lärande utgår alltid från användarnas och kundens behov. På det sättet försäkrar vi oss om att slutresultatet alltid är så funktionellt som möjligt, både ur kommunens och framför allt ur användarnas perspektiv.

Vi genomför byggena i överenskommen omfattning, vanligast är att de är redo att tas i bruk med en gång, det vill säga så att byggnaden och skolgården levereras helt klara.

Våra byggnader uppfyller alla myndighetskrav på exempelvis ventilation, miljö, värme och isolering. Parmacos medarbetare hjälper även till med att ansöka om bygglov eller att sköta ansökningsprocessen för kundens räkning. Våra byggnader är energieffektiva och varje kvadrat är i effektivt bruk. Kunden betalar alltså inte för något onödigt. Om behovet av att öka eller minska lokalens utrymme efter ett skiftande elevantal kan lokalens storlek enkelt anpassas därefter

Våra lokaler kan även kombineras med redan befintliga byggnader och vid behov flyttas till en helt ny plats. Vi upprätthåller hög kvalitet i vår verksamhet genom att hålla tidtabeller och utse en ansvarig person för varje projekt. Vi handlar ansvarsfullt och enligt god affärssed i allt vi gör.

> Smarter Learning Spaces, läs mer
> Metsälä sparar miljoner med anpassningsbara byggnader, kolla hur!