Meny
referenser
Allt | Förskolor | Skolor
Våra förskolor är härliga att leka och vistas i. De är ritade och utrustade med barnens och personalens välbefinnande i centrum. Våra förskolor är lätta att anpassa om behovet av utrymme förändras, exempelvis när barngrupperna minskar eller ökar. Väggarna mellan grupprummen är flyttbara, dvs. rummen är alltid precis lagom stora. Redan i planeringsstadiet av förskolan samarbetar vi med dig som kund.
Våra skolor är byggda för att både eleverna och personalen ska må bra och trivas i dem. Klassrummen är anpassade för att vara optimala klassrum med ljusinsläpp, takhöjd och yta. Våra lokaler erbjuder en miljö som är trevlig att vara i, både på lektioner, raster och under personal- och föräldramöten. Det finns flera olika planlösningar som ger nästan helt fria händer för planeraren och kunden att tillsammans ta fram en skola efter önskemål. Väggarna mellan klassrum kan vara flyttbara så att rummen alltid har optimal storlek. Din hyrbyggnad kan anslutas till redan befintliga byggnader eller placeras i närheten av dem.