Meny
smarterlearning

Lärandets glädje i smartare lokaler

Parmaco anser att varje barn förtjänar en inspirerande lärmiljö som stöder barnets lärande på bästa sätt. Vi har tagit fram en färdplan för flera år framåt och vår mission är att erbjuda världens alla barn smartare lokaler för lärande. Vi arbetar hårt för att våra skolor och förskolor ska vara ett smartare val i fråga om lärande, trygghet, miljöhänsyn och ekonomi.

Det viktigaste för oss är barnens och de anställdas behov. Därför utvecklar vi ständigt vår service i samarbete med experter inom olika områden.

 

Varje barn förtjänar en inspirerande lärmiljö som stöder barnets lärande på bästa sätt.

 
 

Våra värderingar

Barnens
bästa

Genom att utnyttja vår kompetens som föregångare inom smartare lärmiljöer bidrar vi till såväl välmående som ljusare framtidsutsikter för alla barn.

Proaktiv
problemlösning

Vi väntar inte på att problem skall dyka upp, vi söker ständigt nya sätt att förebygga dem genom kontinuerlig innovation och testning.

Hög
kvalitet

Vi sätter en ära i att leverera bästa möjliga produkt och service som tillgodoser våra kunders behov och hjälper dem nå önskat resultat inom lärande.

Varaktiga
partnerskap

Vi bygger starka varaktiga partnerskap med våra kunder genom att arbeta proaktivt med att hjälpa dem förbättra lärresultaten och en ständig strävan att leverera över förväntan.

References ›